Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Сумынхаа нийгмийн хөгжлийн бүх хүрээг хамарсан, эрх зүйн үндэслэлтэй нутгийн иргэдийн язгуур эрх ашгийг хангасан бодлого, шийдвэр, дүрэм журмыг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангуулан орон нутгийн тогтвортой хамт олныг төлөвшүүлэх замаар сумаа улсын тэргүүний сумын хэмжээнд хүргэж хөгжүүлэхийг эрмэлзэнэ. Сумынхаа нийгмийн хөгжлийн бүх хүрээг хамарсан, эрх зүйн үндэслэлтэй нутгийн иргэдийн язгуур эрх ашгийг хангасан бодлого, шийдвэр, дүрэм журмыг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангуулан орон нутгийн тогтвортой хамт олныг төлөвшүүлэх замаар сумаа улсын тэргүүний сумын хэмжээнд хүргэж хөгжүүлэхийг эрмэлзэнэ.

СУМЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

2022-01-07

Сумын ГХУСАЗЗ, дэд зөвлөлүүд 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр хуралдаж ирвэл зохих 27, ирсэн 21, хуралдааны ирц 77 хувьтай байв. 2021 оны тайлангуудыг хэлэлцэж, 2022 оны төлөвлөгөө болон төсвийг баталлаа.

Дэд зөвлөлүүд:

  1. Хүний эрхийг хангах дэд зөвлөл
  2. Хүүхэд, эмэгтэйчүүд түүний эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл
  3. Авлига, эдийн засгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл
  4. Байгаль орчны эрсэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл
  5. Архидан согтуурах, хар тамхи, мансуурах бодисоос сэргийлэх, хяналт тавих ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл.
  6. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл
  7. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл.

Мөн сумын Цагдаагийн тасгийн хэсгийн төлөөлөгч Д.Цэрэнпил сумын “Шилдэг цагдаа”-гаар шалгарч шагнууллаа.  

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%